เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถลากเครื่องบิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กุมภาพันธ์ 2562 425 ครั้ง