เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกการเข้าออกงาน และเข้าออกห้องทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2560 417 ครั้ง