เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบเครือข่ายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ธันวาคม 2560 453 ครั้ง