เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2561 271 ครั้ง