เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกการเข้าออกงาน และเข้าออกห้องทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2561 357 ครั้ง