เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2561 329 ครั้ง