เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 รายการ
26 กุมภาพันธ์ 2561 346 ครั้ง