เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานฝนหลวงดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มีนาคม 2561 303 ครั้ง