เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ให้บริการในด้านนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2561 340 ครั้ง