เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติงานบนอากาศยาน (ชุดบิน) ผ้าทนไฟ จำนวน 206 ชุด พร้อมถงมือนักบิน จำนวน 206 คู่ และชุดปฏิบัติงานซ่อมบำรุงภาคพื้นดิน จำนวน 145 ชุด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2561 612 ครั้ง