เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ให้บริการงารในด้านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2561 356 ครั้ง