เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ให้บริการในด้านนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2561 328 ครั้ง