เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ให้บริการงานด้านงานตรวจอากาศฝนหลวง จำนวน ๑ ราย สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี
28 กันยายน 2561 151 ครั้ง