เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการให้บริการงานในด้านเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2561 200 ครั้ง