เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ให้บริการงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ ราย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561 173 ครั้ง