เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ให้บริการงานพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ราย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561 133 ครั้ง