เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ให้บริการงานพนักงานธุรการ จำนวน ๑ ราย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561 162 ครั้ง