เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ให้บริการด้านงานตรวจอากาศฝนหลวง (เจ้าพนักงานตรวจอากาศ) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(อมก๋อย)
28 กันยายน 2561 113 ครั้ง