เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ จำนวน 17 ราย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561 240 ครั้ง