เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการให้บริการงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2561 188 ครั้ง