เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน
28 พฤษภาคม 2562 72ครั้ง
ดาวโหลดเอกสาร