เปลี่ยนการแสดงผล
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน
29 พฤษภาคม 2562 10ครั้ง
ดาวโหลดเอกสาร