เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) และมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ในตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน
7 มิถุนายน 2562 543ครั้ง
ดาวโหลดเอกสาร