เปลี่ยนการแสดงผล
ย้อนรำลึก พิธีเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
22 มีนาคม 2562 1,170 ครั้ง
23 มีนาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย และปลูกต้นแมคคาเดเมีย ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย เป็นสถานีเรดาร์ฝนหลวงแห่งแรกที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ใช้สำหรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดความสำเร็จและมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบัน
ภาพและวีดีโอ