เปลี่ยนการแสดงผล
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงระดับจังหวัด
3 สิงหาคม 2562 1,206 ครั้ง
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 73 คน เข้าร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำอาสาสมัครฝนหลวง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกระบวนการบริหารงานการดำเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวง ในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ภาพและวีดีโอ