เปลี่ยนการแสดงผล
องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ จ.ลพบุรี
19 สิงหาคม 2562 817 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.อ.อ ชลิต พุกผาสุข และ พล.อ.อ จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและเป็นตัวแทนบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคกลาง จากนั้นเวลา 14.00 น. องคมนตรีและคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านน้อยป่าคา ต.พระยาทศ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพื่อลงพื้นที่แปลงเกษตรและพบปะพูดคุยกับเกษตรกรและประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ภาพและวีดีโอ