เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมวางท่อและรางระบายน้ำภายในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 กรกฎาคม 2562 684 ครั้ง