เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงดินพร้อมวางท่อและรางระบายน้ำภายในศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน
23 กรกฎาคม 2562 1,450 ครั้ง