เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.50X4.00 เมตร จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
23 กรกฎาคม 2562 589 ครั้ง