เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.50x4.00 เมตร จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 กรกฎาคม 2562 538 ครั้ง