เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุน
1 ตุลาคม 2562 149ครั้ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนเข้าโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อ ”อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี ณ กรมวิชาการเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ภาพและวีดีโอ