เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จัดซื้อเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S-Band สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก่อย) ตำบลยางเปียง อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2561 302 ครั้ง