เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27 กันยายน 2562 402 ครั้ง