เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จัดจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2562 390 ครั้ง