เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการให้บริการงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย (นายวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ์) กว.
30 กันยายน 2562 18ครั้ง