เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการให้บริการงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย (นางสาวธัญชนก ธาตุทองคำ) กว.
30 กันยายน 2562 291 ครั้ง