เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผูู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สนามบินนครสวรรค์และศูนย์ภาคกลาง)
30 กันยายน 2562 200 ครั้ง