เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กันยายน 2562 8ครั้ง