เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
7 ตุลาคม 2562 506ครั้ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนกับองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี กรมบัญชีกลาง ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาพและวีดีโอ