เปลี่ยนการแสดงผล
แผนการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2562 92ครั้ง

แผนการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ภาพและวีดีโอ