เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562 90ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ภาพและวีดีโอ