เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562 70ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ภาพและวีดีโอ