เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟู คลองสี่ตะวันตก
4 พฤศจิกายน 2562 158ครั้ง

                            วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟู คลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครภาพและวีดีโอ