เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562 173ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

ภาพและวีดีโอ