เปลี่ยนการแสดงผล
ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เตรียมปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้
6 พฤศจิกายน 2562 212ครั้ง

             ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เตรียมปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีหลายจังหวัดเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และข้าวโพด ซึ่งไม่ต้องการฝนเพราะจะทำให้ผลผลิตมีความชื้นสูง และเป็นช่วงที่มีโอกาสทำฝนสเร็จได้น้อย จึงเป็นช่วงที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะนำอากาศยานเข้าซ่อมบำรุงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติงานสู้กับภัยแล้งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ไว้จำนวน 3 ชุด โดยศูนย์ปฏิบัติหลวงภาคตะวันออก ยังคงติดตามสภาพอากาศและวิเคราะห์แนวโน้มโอกาสการเกิดฝน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ของมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่การเกษตร เขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกที่ยังมีความต้องการน้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ผลกระทบที่ไม่มีความต้องการฝน หากสภาพอากาศเอื้อต่อการทำฝน พร้อมขอสนับสนุนเครื่องบินและขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงทันที

ภาพและวีดีโอ