เปลี่ยนการแสดงผล
ลงทะเบียนแหล่งข้อมูล ตำแหน่งนักบิน
11 พฤศจิกายน 2562 22,342 ครั้ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนแหล่งข้อมูลนักบิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยยื่นเอกสารการลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 5100 ต่อ 798 Download แบบลงทะเบียนแหล่งข้อมูล ตำแหน่งนักบิน