เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562 211ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ภาพและวีดีโอ