เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562 188ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 

ภาพและวีดีโอ