เปลี่ยนการแสดงผล
ปรับการซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีใหม่ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.
2 ธันวาคม 2562 166ครั้ง

ปรับการซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การซ้อม ๕ ครั้ง

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม

วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม

 วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม

 การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

 

ภาพและวีดีโอ