เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม 2562)(ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ)
10 มกราคม 2563 107ครั้ง